Nya stadgar 

Vid ordinarie föreningsstämma den 29/6 2022 och extrastämman den 31/8 2022 röstade ni medlemmar för att godkänna nya stadgar som föreslagits av styrelsen. Stadgarna skickades sedan till Bolagsverket för granskning och registrering. Bolagsverket har nu godkänt och...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 29 JUNI 2022

Dagordning Stämman öppnasVal av stämmoordförandeAnmälan av stämmoordförandes val av protokollförareGodkännande av röstlängdFastställande av dagordningenVal av två personer att jämte stämmoordfö­rande justera protokollet samt val av rösträknareFråga om kallelse...