Årsstämman 2021 via Youtube

Årsstämman via Youtube den 28 juni kl 15:00 Vi sänder Brf Porkalas årsstämma den 28 juni 2021 kl 15:00 via Youtube Studio. Du kommer även att kunna titta på stämman i efterhand via samma länk. Länk till årsstämman via Youtube: https://youtu.be/azjNOQ5pgRU Observera...

Kallelse till årsstämman 28 juni 2021

Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare 7....
Vår ordförande

Vår ordförande

Arne Eriksson avgick den 16 september 2019, med omedelbar verkan, som ledamot i Brf Porkalas styrelse. Det skedde på egen begäran med hänvisning till personliga skäl. Styrelsen och övrig personal i Brf Porkala tackar Arne Eriksson för hans stora engagemang och gedigna...