Kom och träffa styrelsen!

Har du frågor eller synpunkter som du vill framföra till styrelsen? Vill du engagera dig i föreningen, men vet inte hur? Styrelsen bjuder in er medlemmar till en fika i föreningslokalen på Sibeliusgången 52 och svarar på era frågor. Datum och tid: tisdag den 30/5 kl....

Nya stadgar 

Vid ordinarie föreningsstämma den 29/6 2022 och extrastämman den 31/8 2022 röstade ni medlemmar för att godkänna nya stadgar som föreslagits av styrelsen. Stadgarna skickades sedan till Bolagsverket för granskning och registrering. Bolagsverket har nu godkänt och...