Anbud från potentiella entreprenörer med tilltänkt ansvar för projektledningen av Brf Porkalas förestående stambyte håller nu på att granskas. Arbetsgruppen för stambytet har bjudit in de potentiella entreprenörerna till platsbesök för genomgång av föreningens husbestånd. Platsbesöken kommer att genomföras under vecka 9 och 10, d.v.s. 26/2 – 10/3.