Viktigt att veta
om din bostad

På den här sidan hittar du viktig information om din lägenhet. Exempel på frågor som besvaras här: Ingår bredband i avgiften? Hur många Aptusbrickor kan jag få? Vad gör jag om jag fått skadedjur i lägenheten?

BRANDVARNARE

I vår förening tar vi ansvar. Varje föreningsmedlem ansvarar för att det finns en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. Brandvarnaren måste testas kontinuerligt. Vi rekommenderar även att varje medlem skaffar brandsläckare och brandfilt för att vara beredd om brand uppstår.

BREDBAND OCH TV

Föreningen har bredband via Bahnhof och TV-leverans via Tele2. Bostadsrättsinnehavare debiteras 75 kr per månad för bredband, kostnaden ligger separat på avgiftsavin. Denna avgift kan inte väljas bort. Avgiften till Tele2 är inräknad i lägenhetsavgiften och de kanaler som ingår i föreningens avtal kan du se här: https://www.tele2.se/kundservice/tv-och-play/grundutbud

Vill du felsöka eller felanmäla ditt bredband kan du ringa till 010-510 00 00 eller gå in här:

HANTERING AV SOPOR OCH AVFALL

I vår förening tar vi ansvar för miljön. Hushållssopor kastas i sopnedkastet som finns i trapphusen eller direkt i anslutning till entrén. Återvinning av plast, papper, kartonger, glas, metall etc. sker i föreningens miljörum.

HUSDJUR

I vår förening tar vi hänsyn till våra grannar. Därför är det viktigt att du som är hundägare plockar upp efter hunden när du rastar den. Visa även respekt till dina grannar genom att lära din hund att inte skälla när den är ensam hemma. Om du har katt måste du försäkra dig om att den inte uträttar sina behov i barnens sandlåda.

INGLASNING AV BALKONG

Om du planerar att glasa in din balkong måste du ansöka om bygglov. För mer information kontakta föreningskontoret.

MATTOR

I vår förening tar vi hänsyn till våra grannar. Det är därför inte tillåtet att skaka mattor från balkongen eller fönster, eftersom all smuts och damm hamnar hos grannen nedanför.

 

NYCKLAR OCH APTUSBRICKOR

Föreningskontoret har hand om Aptusbrickorna. Totalt kan du ha sex brickor per lägenhet. Undantag kan ges om behov finns. För att ändra behörighet, t.ex. så att du kommer in i föreningens miljörum, besöker du föreningskontoret.

OMBYGGNATION

Om du planerar en större renovering eller ombyggnation av din lägenhet, exempelvis ingrepp i bärande konstruktion, eller ändring av ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, behöver du ansöka om styrelsens tillstånd. Klicka här för att ladda ned ansökningsformuläret. Där kan du även läsa om vilka ändringar som kräver tillstånd. Lämna sedan in din ansökan till föreningskontoret.

 

SKADEDJUR OCH OHYRA

Upptäcker du skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du kontakta Anticimex så fort som möjligt. Föreningen har en  fastighetsförsäkring hos Anticimex där det ingår skadedjursbekämpning, vilket innebär att det inte kostar dig som boende något att sanera lägenheten. Anticimex har telefonnummer 075 245 10 00. När du ringer Anticimex ska du uppge föreningens fastighetsförsäkringsnummer: 112086*1 och uppge att det är hos Brandkontoret försäkringen ligger.

Kontakta förvaltare omgående för att undvika spridning.

Klicka här för kontaktuppgifter till vår förvaltare från Riksbyggen.

STÖRNINGAR

I vår förening visar vi respekt för våra grannar. Sunt förnuft och hänsyn gäller. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bäst att du tar upp det direkt med grannen. Om ert samtal inte leder till någon förbättring ber vi dig fylla i en störningsblankett, som du kan hämta från föreningskontoret eller ladda ner här:

Lämna in störningsblanketten till föreningskontoret. Därefter tar föreningens förvaltare hand om ärendet och kontaktar den störande grannen.

TRAPPHUS OCH ENTRÉER

I vår förening är det inte tillåtet att lämna cyklar eller barnvagnar i trapphusen eller intill entréerna, eftersom det försvårar framkomligheten vid olycksfall eller brand och dessutom utgör hinder vid städning.

VENTILATION OCH FLÄKTAR 

En välfungerande ventilation är mycket viktig för din hälsa och även för att våra hus ska må bra och inte drabbas av fuktskador och mögel. Du får inte sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation. 

Att byta köksfläkt är inte så enkelt som man kan tro. Om fel typ av köksfläkt installeras påverkar det inte bara dig utan även dina grannar. För att undvika att du installerar fel köksfläkt eller redan installerat en sådan, ber vi dig att kontakta föreningskontoret för råd.