Viktigt att veta
om din bostad

På den här sidan hittar du viktig information om din lägenhet. Exempel på frågor som besvaras här: Ingår bredband i avgiften? Hur många Aptusbrickor kan jag få? Vad gör jag om jag fått skadedjur i lägenheten?

BRANDVARNARE

I vår förening tar vi ansvar. Varje föreningsmedlem ansvarar för att det finns en fungerande brandvarnare i sin lägenhet. Brandvarnaren måste testas kontinuerligt. Vi rekommenderar även att varje medlem skaffar brandsläckare och brandfilt för att vara beredd om brand uppstår.

BREDBAND OCH TV

Föreningen har bredband via Bahnhof och TV-leverans via ComHem. Bostadsrättsinnehavare debiteras 75 kr per månad för bredband, kostnaden ligger separat på avgiftsavin. Denna avgift kan inte väljas bort. Avgiften till ComHem är inräknad i avgiften.

HANTERING AV SOPOR OCH AVFALL

I vår förening tar vi ansvar för miljön. Hushållssopor kastas i sopnedkastet som finns i trapphusen eller direkt i anslutning till entrén. Återvinning av plast, papper, kartonger, glas, metall etc. sker i föreningens miljörum.

HUSDJUR

I vår förening tar vi hänsyn till våra grannar. Därför är det viktigt att du som är hundägare plockar upp efter hunden när du rastar den. Visa även respekt till dina grannar genom att lära din hund att inte skälla när den är ensam hemma. Om du har katt måste du försäkra dig om att den inte uträttar sina behov i barnens sandlåda.

INGLASNING AV BALKONG

Om du planerar att glasa in din balkong måste du ansöka om bygglov. För mer information kontakta föreningskontoret.

MATTOR

I vår förening tar vi hänsyn till våra grannar. Det är därför inte tillåtet att skaka mattor från balkongen eller fönster, eftersom all smuts och damm hamnar hos grannen nedanför.

 

NYCKLAR OCH APTUSBRICKOR

Föreningskontoret har hand om Aptusbrickorna. Totalt kan du ha sex brickor per lägenhet. Undantag kan ges om behov finns. För att ändra behörighet, t.ex. så att du kommer in i föreningens miljörum, besöker du föreningskontoret.

Vid flytt lämnar du in alla Aptusbrickor och parkeringsnycklar till föreningskontoret, som i sin tur lämnar dem till de som flyttar in i lägenheten.

OMBYGGNATION

Om du planerar en större ombyggnation av din lägenhet, exempelvis ändra utformingen av köket eller flytta väggar, måste du kontakta vår Fastum-förvaltare för godkännande.

Klicka här för kontaktuppgifter till vår Fastum-förvaltare.

SKADEDJUR OCH OHYRA

Upptäcker du skadedjur eller ohyra i din lägenhet ska du kontakta föreningens förvaltare omgående för att undvika spridning. I föreningens fastighetsförsäkring ingår skadedjursbekämpning, vilket innebär att det inte kostar dig som boende något att sanera lägenheten.

Klicka här för kontaktuppgifter till vår Fastum-förvaltare.

STÖRNINGAR

I vår förening visar vi respekt för våra grannar. Sunt förnuft och hänsyn gäller. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bäst att du tar upp det direkt med grannen. Om ert samtal inte leder till någon förbättring ber vi dig fylla i en störningsblankett, som du kan hämta från föreningskontoret eller ladda ner här:

Lämna in störningsblanketten till föreningskontoret. Därefter tar föreningens förvaltare hand om ärendet och kontaktar den störande grannen.

TRAPPHUS OCH ENTRÉER

I vår förening är det inte tillåtet att lämna cyklar eller barnvagnar i trapphusen eller intill entréerna, eftersom det försvårar framkomligheten vid olycksfall eller brand och dessutom utgör hinder vid städning.

VENTILATION OCH FLÄKTAR 

En välfungerande ventilation är mycket viktig för din hälsa och även för att våra hus ska må bra och inte drabbas av fuktskador och mögel. Du får inte sätta igen befintlig ventilation eller ändra till annan typ av ventilation. 

Att byta köksfläkt är inte så enkelt som man kan tro. Om fel typ av köksfläkt installeras påverkar det inte bara dig utan även dina grannar. För att undvika att du installerar fel köksfläkt eller redan installerat en sådan, ber vi dig att kontakta föreningskontoret för råd.