Parkering

Brf Porkala har totalt 664 parkeringsplatser, varav 6 för motorcyklar.

Parkering

Föreningen har två parkeringsgarage:

Porkalafaret – ett varmgarage beläget under husen på Sibeliusgången.

Kasködäcket – ett parkeringshus i tre plan där bottenplan är helt inbyggt. Det mellersta planet är halvöppet och det övre helt öppet. Kasködäcket är beläget mellan Kaskögatan och Finlandsgatan.

Totalt finns 664 parkeringsplatser, varav 6 för motorcyklar. De flesta parkeringsplatserna är burar, men det finns även öppna parkeringsplatser.

Hyra parkering

Parkeringsplatserna kan endast hyras av föreningsmedlemmar. Kostnaden för parkeringarna skiljer sig åt beroende på om det är varm- eller kallgarage, bur eller öppen plats, under tak eller inte, samt vilken typ av parkering det är, exempelvis för personbil eller motorcykel, se nedan prissättning.

För att ansöka om parkeringsplats eller ställa dig i kö besöker du https://eparkera.se/permit/shop/BRFPorkala. Här kan du logga in eller skapa ett konto, för att sedan ansöka om parkeringsplats. Du kan även få hjälp av Eparks kundtjänst:

måndag – fredag: 8 – 18 lördag 9 – 15 | Ring 010-101 31 10.

Om du vill säga upp din parkering är det en månad uppsägningstid.

Elbilsladdning

Om du är intresserad av att göra om din parkeringsplats i Porkalafaret till en laddplats kan du läsa mer på dessa länkar:

Tidsplan elbilsladdning

Infobrev hyra laddbox

Beställningsblankett laddbox

Har ni frågor hänvisar vi till Elaways kundservice.

  1. FAQ – Hemsida: elaway.io/se/kundservice. Finns en väldigt bra FAQ-del på deras hemsida för att få svar på de vanligaste frågorna.
  2. Formulärfråga: Om FAQ inte ger svar på er fråga hänvisar vi er till Elaways frågeformulär, där de svarar kontinuerligt på era frågor.
  3. Laddhjälpen – Är det väldigt bråttom att få svar kan ni höra av er till laddhjälpen på 010-25 25 700.
  4. Ni kan även få svar på FAQ i deras app Elaway.

Gästparkering

Föreningen har en gästparkering på Kasködäckets översta plan. Gästparkeringen är avgiftsbelagd. Även parkeringsplats för rörelsehindrade finns på Kasködäckets övre plan.

Parkering inom området

För allas trevnad, trygghet och säkerhet arbetar föreningen för minimal biltrafik inom föreningens markområde. Därför ombeds du som medlem att i högsta möjliga mån låta bli att köra bil på gångarna.

I en del fall, t.ex. vid flytt eller vid större inköp, kan bil behövas för transporter. Vid dessa tillfällen besöker du föreningskontoret för att få ett parkeringstillstånd. Även vid användning av flyttbil behöver du hämta ett parkeringstillstånd från föreningskontoret.

Den som utan tillstånd parkerar inom föreningens område bötfälls och riskerar att få sin bil bortforslad på egen bekostnad.

Priser på parkeringsplatser Kasködäcket

Bottenplan

p-plats 1-51, 55-156, 160-207, inburade platser inomhus, 261 kr/månad.

p-plats 52-54, 157-159, öppna platser inomhus, 203 kr/månad.

Mellanplan

p-plats 208-312, inburade platser inomhus, 261 kr/månad.

p-plats 313-422, öppna platser utomhus, 131 kr/månad.

Övre plan

p-plats 423-466 och 517-531 inburade platser utomhus, 217 kr/månad.

p-plats 465-467, 469, 488-492, 494-501 och 514-516, öppna platser utomhus, 131 kr/månad.

Priser på parkeringsplatser Porkalafaret

Porkalafaret p-plats öppen eller i bur, 550 kr/månad.