Parkering

Brf Porkala har totalt 664 parkeringsplatser, varav 6 för motorcyklar.

Parkering

Föreningen har två parkeringsgarage:

Porkalafaret – ett varmgarage beläget under husen på Sibeliusgången.

Kasködäcket – ett parkeringshus i tre plan där bottenplan är helt inbyggt. Det mellersta planet är halvöppet och det övre helt öppet. Kasködäcket är beläget mellan Kaskögatan och Finlandsgatan.

Totalt finns 664 parkeringsplatser, varav 6 för motorcyklar. De flesta parkeringsplatserna är burar, men det finns även öppna parkeringsplatser.  

Hyra parkering

Parkeringsplatserna kan endast hyras av föreningsmedlemmar. Kostnaden för parkeringarna skiljer sig åt beroende på om det är varm- eller kallgarage, bur eller öppen plats, under tak eller inte, samt vilken typ av parkering det är, exempelvis för personbil eller motorcykel.

Om du önskar hyra en parkering, kontaktar du föreningskontoret. Det är kö till både Kasködäcket och Porkalafaret. Kötiden varierar men det är ungefär en månads kötid för en parkeringsplats på Kasködäcket och ungefär ett års kötid till Porkalafaret. Föreningskontoret kan ställa dig i kö om du önskar. 

Vid försäljning av lägenhet avslutas parkeringen automatiskt. Om du vill säga upp din parkering är det tre månaders uppsägningstid.

Vid avtal om parkeringsplats gäller föreningens parkeringspolicy, som du kommer få signera på föreningskontoret. Läs Porkalas parkeringspolicy här.

Gästparkering

Föreningen har en gästparkering på Kasködäckets översta plan. Gästparkeringen är avgiftsbelagd. Även parkeringsplats för rörelsehindrade finns på Kasködäckets övre plan.

Parkering inom området

För allas trevnad, trygghet och säkerhet arbetar föreningen för minimal biltrafik inom föreningens markområde. Därför ombeds du som medlem att i högsta möjliga mån låta bli att köra bil på gångarna.

I en del fall, t.ex. vid flytt eller vid större inköp, kan bil behövas för transporter. Vid dessa tillfällen besöker du föreningskontoret för att få ett parkeringstillstånd. Även vid användning av flyttbil behöver du hämta ett parkeringstillstånd från föreningskontoret.

Den som utan tillstånd parkerar inom föreningens område bötfälls och riskerar att få sin bil bortforslad på egen bekostnad.

Priser på parkeringsplatser Kasködäcket

Bottenplan

p-plats 1-51, 55-156, 160-207, inburade platser inomhus, 261 kr/månad.

p-plats 52-54, 157-159, öppna platser inomhus, 203 kr/månad.

Mellanplan

p-plats 208-312, inburade platser inomhus, 261 kr/månad.

p-plats 313-422, öppna platser utomhus, 131 kr/månad.

Övre plan

p-plats 423-466 och 517-531 inburade platser utomhus, 217 kr/månad.

p-plats 465-467, 469, 488-492, 494-501 och 514-516, öppna platser utomhus, 131 kr/månad.

Priser på parkeringsplatser Porkalafaret

Porkalafaret p-plats öppen eller i bur, 550 kr/månad.