Cykelrum

Föreningen har totalt 16 cykelrum fördelade på Kaskögatan, Porkalagatan, Sveaborgsgatan och Sibeliusgången.

Föreningens cykelrum

Föreningens cykelrum är relativt nyrenoverade och utformningen bygger på att varje cykelparkering är uppmärkt med ett nummer. Cykelparkeringarna är personliga, vilket innebär att man parkerar sin cykel på den parkeringsplats man blivit tilldelad.

För att få tillgång till en cykelparkering besöker du föreningskontoret, som delar ut parkeringarna i mån om plats. En medlem kan ha fler än en cykelparkering beroende på hur många personer som ingår i hushållet.

Allmänna villkor för cykelparkeringen

  • Det är endast tillåtet att förvara cyklar i cykelrummen. Barnvagnar, mopeder och annat får således inte förvaras i cykelrummen.
  • Varje år sker en rensning av cykelrummen. Rensningen aviseras på trapphusens anslagstavlor och i cykelrummen. Cyklar som ingen gör anspråk på anmäls som hittegods till Polisen, och efter tre månader tillfaller cyklarna föreningen, som i sin tur säljer eller skänker bort cyklarna.

Viktigt att tänka på

Tänk på att cykelparkeringarna är till för dem som aktivt använder sin cykel, och inte för att förvara cyklar som inte används året runt. Vi ber därför dig som inte använder din cykelparkering att meddela föreningskontoret om du vill säga upp din cykelparkering.

Märkta cykelparkeringar

Cykelparkeringarna är märkta med nummer som visar vilken plats som tillhör vilken medlem.