Fönsterbytet

Föreningen påbörjade ett fönsterbyte i september 2017 och arbetet slutfördes i juni 2019. Arbetet utfördes av Fönsterkonsultgruppen Nele AB och Fönsterspecialisten i Norrland AB.

Motivering till projektet

Projektet startades eftersom fönsterna som fanns i föreningen var orginal från 1976 och hade uppnått sin fulla livslängd. Många boende i föreningen hade problem med att öppna sina fönster, andra var oroliga för att fönsterna helt enkelt skulle trilla ut då karmarna var i mycket dåligt skick.

En annan aspekt av beslutet var att föreningen i samband med byggandet av Förbifart Stockholm fått fönster finansierade av Trafikverket till de lägenheter som har fönster närmast förbifarten:

 • Kaskögatan
 • Porkalagatan
 • Sibeliusgången högst upp 48-50
 • Sibeliusgången 52-58 (baksidan)

Genomförande

I det stora hela kan projektet anses vara ett lyckat projekt eftersom det flutit på bra och funnits en förståelse mellan styrelse, entreprenad och entreprenör. Styrelsen är nöjd med genomförandet av projektet och uppnått resultat.

“Entreprenaden har varit smidig med en tillmötesgående entreprenör. Nyckeln till framgång i projektet har varit täta byggmöten, där problematik som uppstått snabbt kunnat fångas upp. Medlemmarna har varit tillmötesgående och antalet bom-lägenheter få i relation till föreningens storlek.”

– Fönstergruppen Nele AB

“Entreprenaden har flutit på bra. Antalet bom-lägenheter har varit få i förhållande till föreningens storlek. Kontakten med Kerstin på föreningskontoret har fungerat väldigt bra och medlemmarna har varit tillmötesgående.”

-Fönsterspecialisten i Norrland AB

Trots att projektet i det stora hela varit lyckat har det uppstått problem under projektets gång. En del lägenheter har varit så kallade “bom-lägenheter” som är lägenheter dit tillträde inte givits vid fönsterbyte eller besiktning. Vi tycker att det är beklagligt eftersom informationsträffar hållits och medlemmarna har haft tillgång till tidsplanen i god tid. Bom-lägenheter försvårar arbetet eftersom tidsplanen inte kan hållas vilket innebär ökade kostnader för föreningen.

Vi vill även passa på att slå hål i det rykte som gått i föreningen att limmet som använts vid fönsterbytet skulle vara giftigt. Fönsterspecialisten i Norrland försäkrar samtliga medlemmar om att lim och fogmassor som använts är vattenbaserade och kan inte på något sätt vara giftiga. Limmet följer KMA-planen (kvalitet-miljö-arbetsmiljö planen) och är godkänt av ackrediterade institut såsom Sunda Hem, Basta etc.

Standard på fönsterna

De nya fönsterna har följande specifikationer som standard: 

 • Ytterbåge: aluminium
 • Innerbåge: trä
 • Karm: trä med beklädnad av aluminium
 • Glasning: treglaskonfiguration 1+2 med mellanbågspersienner
 • Värmeisolering (värmegenomgångskonefficient) Umax: 1,1 W/m2K
 • Ljudisolering = 39 dBA
 • Beslag: Klipp-dreh (gör att man för vädring kan luta fönstret inåt i överkant)
 • Vädringslucka av befintlig typ utgår
 • Spaltventiler försedda med filter
 • Fönsterdörrar med stift i bak- och framkant
 • Persienner med enhetlig vit färg

Val av fönsterbänk

Medlemmar har haft möjlighet att påverka fönsterbänkarnas utssende. Färgprover (svart, vit och grå) fanns att se på föreningskontoret. Om inte ett aktivt val av fönsterbänk gjordes var grå standardfärg.

Tillval

Som tillval fanns det att välja extra ljudisolering och solskyddsglas, vilket bekostades av medlemmen.

Uppnått resultat

Nya moderna fönster har många vinster för såväl föreningen i stort som för medlemmarna: 

 • De nya fönsterna är funktionella och snygga
 • De nya fönsterna höjer värdet på bostäderna
 • Tätare fönster håller värmen inne i lägenheterna vilket ger ett bättre inomhusklimat utan drag
 • De nya fönsterna ger miljömässiga vinster, i form av att det inte krävs lika stora resurser för att värma upp lägenheterna, eftersom att fönsterna håller tätt och värmen stannar i lägenheten
 • Välisolerade fönster har ekonomiska vinster eftersom uppvärmningskostnaderna minskar, vilket i sin tur påverkar medlemmarnas avgift till föreningen 

Garanti & felanmälan

Om du upptäcker att något är fel med ditt fönster gör du en felanmälan via e-post eller telefon till Riksbyggen. 

Garantitiden för fönsterna är fem år. Fönsterspecialisten i Norrland kommer vid ett tillfälle under de kommande fem åren kontrollera, smörja och underhålla våra nya fönster enligt fabrikatens skötselmanual, det för att säkerställa fönsternas funktion och maximera livslängden. 

i

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar för fönster som finansierats av föreningen.

i

Skötselanvisningar, fönster, trafikverket

Skötselanvisningar för fönster som finansierats av Trafikverket.