Viktigt att veta om föreningen

Här hittar du viktig information för dig som bor i föreningen som exempelvis vilken hemförsäkring du bör skaffa, hur du gör om du vill hyra ut min lägenhet i andra hand och vad som gäller vid grillning?

 

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du logga in och ansöka via https://www.simpleko.se/. Läs mer  under om andrahandsuthyrning här.  

BASTU

Föreningen har en gemensam bastu som är mycket populär. Medlemskap i bastun kan du teckna i mån av plats genom att besöka föreningskontoret. Årsavgiften för bastun är 800 kr per lägenhet.

BILKÖRNING

För allas trevnad, trygghet och säkerhet arbetar föreningen för minimal biltrafik inom föreningens markområde. Därför ber vi dig som medlem att i högsta möjliga mån inte köra bil på gångarna.

CYKELRUM

Föreningen har flera utrymmen för parkering av cyklar. Önskar du få tillgång till en cykelparkering i något av föreningens cykelrum kontaktar du föreningskontoret. Cykelparkering delas ut i mån av ledig plats.

 

FÅGELMATNING

I vår förening är det inte tillåtet att mata fåglar, eftersom det kan dra till sig råttor och andra skadedjur.

FÖRENINGSLOKALEN

Föreningen har en föreningslokal på Sibeliusgången 52. Som medlem kan du hyra lokalen för sammankomster, kalas,  informationsträffar m.m. Det kostar 500 kr att hyra föreningslokalen. Kontakta föreningskontoret för bokning.

GYM

Föreningen har ett gym som medlemmar i mån av plats kan teckna medlemskap i genom att besöka föreningskontoret. Årsavgiften för gymmet är 1 200 kr per år och lägenhet.

GRILLNING

I vår förening tar vi hänsyn till våra grannar, och det är därför inte tillåtet att grilla på balkonger eller uteplatser, med undantag för el-grill. Önskar du grilla, så finns det fina grillplatser i Porkalaparken.

HEMFÖRSÄKRING

Föreningen uppmanar alla medlemmar att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

MILJÖRUM

Föreningen har miljörum som är till för att sortera avfall. Det är inte tillåtet att lämna möbler eller andra föremål i miljörummen, utan dessa ska tas till återvinningscentralen.

PARABOL

Parabolantenn får du endast montera med ställning på balkonggolvet. Du får inte fästa parabolen på balkongräcket eller fasaden, d.v.s. ingen del av parabolen får sticka ut från balkongräcket.

PARKERING

Föreningen har två garage för sina medemmar: varmgaraget Porkalafaret och parkeringshuset Kasködäcket. Om du vill hyra en parkeringsplats kontaktar du Epark.

PARKERINGSBURAR

På grund av brandrisk och av säkerhetsskäl får du endast ha fyra bildäck i din parkeringsbur. Om du bryter mot regeln och förvarar andra föremål kan du förlora din parkeringsplats.

PORTTELEFON

Föreningen har porttelefoner. Du som medlem kan koppla ditt telefonnummer till porttelefonen genom att besöka föreningskontoret.

STADGAR

Alla bostadsrättsföreningar har stadgar. I dem får du bland annat veta vad som är föreningens ansvar och vad som är bostadsrättsinnehavarens. Som medlem är du skyldig att känna till föreningens stadgar. Du kan läsa stadgarna här.

TVÄTTSTUGOR

Föreningen har gemensamma tvättstugor i följande hus: Sveaborgsgatan 10, Kaskögatan 6, Porkalagatan 15 samt Sibeliusgången 32, 38, 42, 46 och 50. Tvättstugan bokar du online eller via tavlan i tvättstugan.

LEKPLATSER

Föreningen har ett flertalet lekplatser och lekredskap som kan nyttjas av medlemmarna. Nedan kan du ta del av de senaste besiktningsprotokollen av samtliga lekplatser.

Besiktningsprotokoll 2021

Besiktningsprotokoll 2023

STOCKHOLMS STADSMISSION

Föreningen är anslutna till Stockholms stadsmissions uppsökarteam som ger stöd åt personer som lever i hemlöshet. Om du träffar på en person som behöver hjälp kan du ringa 020-78 78 60 mellan 12:00-00:00.