ORDNINGSREGLER

Enkla men viktiga regler för allas säkerhet och trivsel.

Ordningsregler för Brf Porkala

Utöver stadgar och andra bestämmelser som från tid till annan publiceras i föreningens medlemstidning, anslås i portar och skickas ut, gäller våra ordningsregler enligt nedan.

Observera att det är du som medlem som ansvarar för att reglerna efterlevs. Om du har andrahandshyresgäster, inneboende eller besökare, är det alltid du i egenskap av föreningsmedlem som ansvarar för att de känner till och följer reglerna.

Dessa ordningsregler är föremål för löpande uppdateringar.  Reglerna på denna sida uppdaterades 2023-07-24 och ersätter alla tidigare versioner. Du är skyldig att alltid hålla dig ajour med aktuell version av såväl ordningsregler som stadgar och andra bestämmelser.

 

Ta hänsyn till grannarna!

För att alla ska trivas i vår förening är det viktigt att vi inte stör våra grannar. Alla är skyldiga att visa hänsyn.

Några exempel:

  • Du får inte föra oväsen genom att t.ex. tala högt eller skrika. Du får heller inte spela musik eller ha på TV-ljudet alltför högt.
  • Grannarna får inte störas av oväsen i trappan på grund av besök till lägenheten.
  • Hundar får inte skälla eller yla så att andra boende störs.

Reglerna gäller dygnet runt, men det är extra viktigt att följa dem vardagar från kl. 20:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen, och från kl. 22:00 på kvällen till 10:00 på morgonen under helger.

Det kan naturligtvis inte alltid vara helt tyst i huset. Om du vid något tillfälle behöver föra oväsen, t.ex. i samband med renovering, kommer dina grannar att ha mer överseende om du informerar dem i förväg, t.ex. genom att upplysa de närmaste grannarna muntligen och övriga via anslag på lämplig plats.

 

Trapphus och entréer

Tänk på framkomligheten vid olycksfall, brand och städning! Du får inte ställa cyklar, mopeder, barnvagnar, möbler, lådor eller andra föremål i portar, trappan, källargångar eller andra gemensamma utrymmen som inte är avsedd för sådan förvaring.

På trappavsatsen utanför lägenheten ska det vara tomt på golvet. Du får t.ex. inte lägga dörrmattor (torkmattor) utanför dörren.

Ventilation

God ventilation är viktig av många skäl – inte minst avseende luftmiljö och energiförbrukning. Du får inte på något sätt blockera lägenhetens ventiler (tilluftsdon och frånluftsdon).

Sophantering

Sopnedkasten ar endast till för hushållssopor. Allt du kastar i sopnedkasten måste vara väl förpackat i lagom stora paket. Om du kastar ner något som vållar stopp eller läckage i soptrumman, kan du själv bli skadeståndsskyldig.

Glas, plast, metallförpackningar, pappkartonger, tidningar och batterier samt mindre föremål (grovsopor) lämnar du i grovsoprummet. Större föremål, som inte får plats i grovsopsrummets containrar, får du överhuvudyaget inte placera i grovsoprummet, utan måste transportera bort på egen bekostnad.

 

Bredband och TV

Till uttag för kabel-TV och internet får du endast ansluta godkänd kabel. Om du är osäker på vilken kabeltyp som gäller, rådgör då med leverantören av respektive tjänst (t.ex. Tele2 eller Bahnhof).

Om du har ett bredgandsabonnemang via föreningens gruppavtal har du erhållit en router för uppkoppling till internet. Routern tillhör då lägenheten och ska finnas kvar där om du flyttar.

 

Bilar och motorcyklar

Bilar och motorcyklar får inte köra in på gångarna utan tilstånd. I den händelse du t.ex. har leveranser till lägenheten kan du behöva ordna tillstånd att passera de pollare som hindra infart. Om du behöver sådant tillstånd ska du rådfråga föreningskontoret.

Parkera inte fordon i planteringar, på parkvägar, framför portar eller på gata där skylt visar att parkeringförbud råder.

Cyklar

Ställ cykeln i cykelställ eller cykelrum (om du hyr plats där). Om du har en cykel som du inte använder, ska du däremot förvara den i ditt förråd.

Fel i lägenheten

Anmäl genast fel i lägenheten! Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte har anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. Du bör därför regelbundet kontrollera att elementen inte läcker, att blandare och andra fixturer i våtrum och kök är täta och att fönster och ventiler fungerar som de ska.

Skadedjur

Om du i din lägenhet upptäcker skadedjur t.ex. mjölbaggar och vägglöss, måste du kontakta föreningens förvaltare och Anticimex genast. Det är viktigt att skadedjuren inte sprider sig.

Vår gemensamma utemiljö

En välskött utemiljö betyder mycket för våra medlemmars trivsel. Det är därför viktigt att du är rädd om våra träd, växter och rabatter. Kasta adrig skräp och fimapar på marken! Och lär även barnen att inte skräpa ner!

Fåglar

Mata inte fåglarna, det drar till sig råttor och andra skadedjur. Även fröpåsar och liknande får inte sättas upp, då dessa också lockar till sig oönskade gäster.

Mattor och sängkläder

Mattor och annat som dammar får du inte skaka på balkonger eller genom fönstren. Om du vädrar dina sängkläder måste du hålla dig innanför balkongräcket.

Hundar och katter

Det är viktigt att du ser till din hund och lär den att vara tyst när den är ensam hemma. Katter får inte springa lösa och inte uträtta sina behov i barnens sandlådor. Plocka upp efter hunden eller katten när du rastar den!

Förråd

Du får inte förvara brandfarligt material i ditt förråd. Av försäkringsskäl ska du inte förvara värdefulla föremål där. Kontrollera förrådet med jämna mellanrum!

Fyrverkerier

Strika regler gäller idag för användning av pyrotekniska pjäser. Låt inte barn eller ungdomar få använda smällare eller raketer! De kan allvarligt skada sig själva eller andra.