Hissrenovering

Föreningen påbörjade en renovering av samtliga hissar i höghusen under 2018 och arbetet slutfördes under våren 2019. Amsler Hiss är entreprenören som genomfört arbetet.

 

Motivering till projektet

Hissarna i höghusen hade ett stort underhållsbehov. De var ofta stillastående och larmade ofta för överlastning.

Genomförande

Hissrenoveringen innebar att maskiner och mekaniska delar byttes ut på samtliga hissar inom bostadshusen som utgör Sibeliusgången 32-48. Hissar renoverades en åt gången i varje hus för att försäkra boende om att det alltid finns en fungerande hiss att nyttja. Även om det innebär att boende behövde gå igenom trapphuset till grannporten. Efter arbetet slutrfördes genomfördes en besiktning av Kiwa.  

Uppnått resultat

Hissrenoveringen har inneburit att mekaniska delar byts ut. I och med renoveringen har hissarna blivit mer pålitliga, exempelvis att den kommer när man trycker på anropsknappen och färre hissfel. Hissarna har fått nya golvmattor, tablåer och anropsknapp. Däremot har befintlig inredning behållits, eftersom den är relativt ny.