Bostadsrättsföreningens demokratiska och ytterst styrande organ är föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma ska enligt föreningens stadgar hållas årligen före juni månads utgång. I praktiken innebär det att stämman vanligen hålls i början eller mitten på juni.

Kallelse

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma anslås på anslagstavlorna i portuppgångarna samt går dessutom normalt ut via föreningens medlemstidning Porkalen och via föreningens blogg. Protokollet från föreningsstämman publiceras normalt i efterföljande nummer av Porkalen och går att ladda ner nedan.

Motioner

Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade senast den 31 mars eller det datum som anslagits i porten.

Motionsblanketter finns att få på föreningskontoret, Sibeliusgången 34 bv. Blanketten finns även nedan för nedladdning. Du fyller i blanketten, signerar för hand och lämnar/postar den till föreningskontoret.

Spara en dokumentkopia genom att klicka på ladda ner och därefter på diskettsymbolen.

Vad är en motion?

En motion är ett förslag om förändring som en eller flera medlemmar lämnar till styrelsen inför föreningsstämma. Alla medlemmar i föreningen kan lämna in motioner. Motionerna behandlas på stämman. En motion innehåller ett yrkande/förslag till beslut som stämman sedan röstar om.

Vad är styrelsens uppgift?

Styrelsens uppgift är att läsa och kommentera motionerna som inkommit. Styrelsen skriver förslag till beslut på de frågor som motionerna berör. I kallelsen till årsstämman kan samtliga föreningsmedlemmar ta del av de inkomna motionerna samt styrelsens kommentarer och förslag till beslut.

Hur skriver jag en motion?

Det finns inget regelverk för hur motioner ska skrivas eller formuleras, men det finns några hållpunkter för att lyckas med sin motion.

1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ditt ärende handlar om.

2. Skriv kortfattat och tydligt vad ditt ärende handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till din motion.

  • Ange anledningen till varför du skriver motionen.
  • Ange anledningen till varför motionen behöver ställas.
  • Ange behovet av ändringen/förbättringen du föreslår.
  • Ange viktig bakgrundsfakta, ge konkreta exempel som gör det enklare att sätta sig in i motionen.
  • Ange potentiella möjligheter och hinder i sammanhanget.

3. Skriv eventuella frågor i motionen angående det du motionerar om. Frågorna bör vara direkt riktade till styrelsen.

  • Ange frågorna i en punktlista eller numrerade, så det tydligt framgår att det är frågor.

4. Avsluta motionen med minst ett och max tre yrkanden/förslag till beslut.

  • Beskriv hur ditt förslag/rekommendation löser problematiken eller besvarar behovet som du motionerar om.

5. Avsluta alltid med att läsa igenom motionen och ställ dig frågorna:

  • Är förslaget tydligt och kortfattat?
  • Är argumenten tydligt formulerade?
  • Vad exakt ska det beslutas om enligt ditt förslag/rekommendation?

Protokoll för respektive år:

 

Protokoll föreningsstämma 2021

 

Protokoll föreningsstämma 2020 

 Protokoll föreningsstämma 2019

Kontakta oss

 

Det finns flera sätt att komma i kontakt med föreningen.

 

Besöksadress
Sibeliusgången 34

 

Vägbeskrivning
Till Akalla med kollektivtrafik: Buss och T-bana
Hitta föreningskontoret på karta: Google Map

 

Postadress
Brf Porkala
Box 6002
164 06 Kista

 

Fakturaadress
Brf Porkala nr 249 i Sthlm

 

Fastighetsnr. 4830
Box 1004
831 29 Östersund

 

Telefontider

 

Telefon: 08-750 66 30 måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 09:00–11:00 samt onsdagar 09:00-13:00. 
Övrig tid telefonsvarare.

 

Besökstider

 

Måndagar 07:00-09:00 samt torsdagar 16:00-18:00.

 

E-post
Föreningskontoret nås på e-post info@porkala.net.

 

Kontakt med styrelsen

 

Det går att lämna skriftliga meddelanden till styrelsen genom att lämna detta på föreningskontoret eller skicka per e-post till info@porkala.net.

Om ditt ärende fordrar beslut så fattas de inte av enskilda medlemmar, utan av styrelsen eller av det arbetsutskott som har mandat att besluta i det aktuella ärendet. För att spara tid bör sådana ärenden riktas till styrelsen och helst skriftligen. Tänk då på att styrelsemedlemmarna har ordinarie arbeten, varför det kan dröja innan du får svar.

 

Våra förvaltare

 

Föreningen anlitar tre olika förvaltare. Klicka här för kontakt med våra förvaltare och för att göra en felanmälan.

Föreningsstämman 2020 och 2021

Vid föreningsstämman 2020 och 2021 redovisade stämmoordförande resultaten av poströstningen digitalt.  

 Om du vill ta del av resultaten från poströstningen klickar du på dessa länkar

2020

2021