Kamerabevakning

Brf Porkala tillämpar kamerbevakning i garage och återvinningsrum.

Föreningen har installerat övervakningskameror i garaget Porkalafaret och i återvinningsrum. Syftet med kamerabevakningen är att motverka skadegörelse och obehörigt nyttjande. 

Kamerabevakningen sker i enlighet med dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen

  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga skadegörelse, brott och öka såväl de boendes som personalens säkerhet.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 28 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord.
  • Endast ett fåtal personer,  utsedda av föreningens styrelse, har tillgång det inspelade materialet.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör, Securitas: www.securitas.se

Tillsynsmyndighet för kamerabevakningen är Integritetsmyndigheten: www.imy.se