Byte av Bredbandsleverantör

Föreningen bytte vid årsskiftet 2018-2019 bredbandsleverantör från telenor till Bahnhof. Bredbandet ingår i avgiften till föreningen.

Motivering till bytet av bredbandsleverantör

I samband med att föreningen uppvaktades av flera bredbandsleverantörer började styreslen se om det fanns någon vinning i att byta bredband. Styrelsens ambition var att få ner kostnaderna, öka hastigheten och förbättra servicen.

I samband med att styrelsen började se över olika bredbandsleverantörer visade det sig att Telenor inte kan sänka föreningens pris på grund av ramavtal med HSB. Samtidigt kunde Bahnhof erbjuda föreningen ett bättre erbjudanden, med högre hastighet till ett bättre pris. En annan fördel med avtalet med Bahnhof är att föreningen i framtiden kan byta avtal om ett bättre erbjudande kommer upp, vilket gör att föreningen är mer konkurrenskraftig.

Genomförande

Såväl styrelsen som inblandade bredbandsleverantörer var medvetna om att mindre störningar var att väntas vid aktuellt byte, något styrelsen även informerade medlemmarna om. Bredbandsbytet skulle endast märkas i form av en kortare driftstörning när kablarna kopplades om. Så här i efterhand kan vi konstatera att bredbandsbytet inte var en enkel process, eftersom det uppstod flera oväntade problem. Styrelsen beklagar för de besvär som uppstod i samband med bredbandsbytet.

Det var dels att leveranstiden av nätverksutrustning (swichar från Huawei) var längre än vad Bahnhof antagit. Det resulterade i att föreningen tvingades förlänga avtalet med Telenor från första till sista januari 2019. Vid åssskriftet inträffade tyvärr ett såväl allvarligt som helt oväntat misstag från Telenors sida när de stängde ner bredbandsleveransen till samtliga hushåll i föreningen, detta utan hänsyn till att kontraktet förlängts. För att få igång bredbandet behövde Telenor manuellt koppla tillbaka varje hushåll, vilket är ett tidskrävande arbete som resulterade i att hushåll i föreningen blev bredbandslösa i några dagar.

Under dagarna vid åsskiftet när bredbandet låg nere arbetade föreningskontoret aktivt med att försöka nå ut med den mest aktuella informationen som Telenor delgivit. Detta skedde via telefon och från föreningskontoret. En styrelsemedlem arbetade med att besvara medlemmarnas frågor som inkom till föreningens mail och la upp information om händelsen på föreningens hemsida. Andra styrelsemedlemmar låg på Telenor för att få till en lösning. Problematiken var att föreningen inte fick kontaktuppgifter till personen på Telenor som skrivit under förlängningen av avtalet, utan blev hänvisade till kundtjänst.

Under denna period arbetade föreningskontoret och styrelsen aktivt med att dela ut routrar från Bahnhof och erbjudit medlemmar att skicka tillbaka sina routrar till Telenor. En styrelsemedlem besökte ett stort antal medemmar som hjälpte dem med installationen av routern. Det visade sig att problematiken med att installera routern ofta berodde på språksvårigheter, misstolkningar av information och gammal utrustning.

Dagarna innan Bahnhof skulle koppla om kablarna och börja leverera bredbandet den 14 januari 2019 sattes informationslappar upp i samtliga trapphus på anslagstavlorna, med aktuellt datum och telefonnummer till Bahnhof vid eventuella problem. Utöver det publicerades information i Porkalen om hur medllemar skulle gå till väga för att koppla upp sig mot bredbandet .Trots detta kom övergången som en överraskning för många medlemmar som kontaktade Bahnhofs kundtjänst, där de möttes av långa väntetider, varvid många istället vände sig till föreningskontoret.

Styrelsen anmodade Telenor att be våra medlemmar om ursäkt, men Telenor har inte inkommit med någon ursäkt. Via telefon meddelade Bahnhof att de haft problem med deras kundservice sedan januari. Deras förklaring är att Bahnhof under de senaste kvartalet växt väldigt snabbt och att de inte haft kapaciteten på kundservice för att ta emot så många inkommande samtal. De menade även att de inte är vana att få in så stora föreningar som Brf Porkala. Bahnhof beklagar att medlemmarna i föreningen blivit utsatta för detta och framförde att föreningen är en viktig kund för dem. De meddelade även att de våren 2019 hade 752 registrerade kunder i vår förening, hos tidigare leverantör hade föreningen 350 registrerade ansvändare.

Uppnått resultat

Bytet av bredband från Telenor till Bahnhof har varit ett omständigt projekt. Men nu när bytet är gjort har föreningen och medlemmarna fått flera vinster med bytet:

  • Kostnaderna för bredband har minskat
  • Föreningen är mer konkurrenskraftiga och kan byta bredband om ett bättre erbjudande erbjuds
  • Bredband har en högre hastighet
  • Bredband har en högre integritet
  • Fler registrerade medlemmar hos bredbandsleverantör

Information om bredband

Bredbandet ingår i avgiften till föreningen och routern från Bahnhof tillhör lägenheten. Vid flytt ska routern från Bahnhof lämnas kvar i lägenheten.

Styrelsen har under styrelsemöte 22-15 i november 2022 beslutat att medlemmar vid behov köper en egen router när den gamla routern slutat fungera. Du kan köpa en router på vanliga elektronikaffärer och du får själv välja vilken modell du vill köpa. Har du köpt en router är det din egendom men om den gamla fortfarande fungerar ska den lämnas kvar i lägenheten när du säljer den.

.

 

 

Bahnhof kundtjänst

Om du har frågor, eller problem med ditt bredband ber vi dig kontakta Bahnhofs kundtjänst på telnr: 010-510 00 00

Instruktioner

Instruktioner om hur du kommer igång med bredbandet.