ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du inkomma med en ansökan till föreningskontoret. I vår förening använder vi oss av Simplekos portal vid ansökan av andrahandsuthyrning. Med BankID kan du logga in på https://www.simpleko.se/ och ansöka om andrahandsuthyrning. Du kommer behöva fylla i dina kontaktuppgifter, anledning till att du vill hyra ut i andrahand, uthyrningsperiod (max ett år i taget) samt den tilltänkta hyresgästen och kontaktuppgifter till denne. Du kan även behöva bifoga eventuella intyg. Kontakta föreningskontoret vid frågor.

Föreningen arbetar aktivt mot otillåten andrahandsuthyrning. Om föreningen upptäcker att du hyr ut din bostad i andra hand riskerar du uppsägning, vilket innebär att du måste sälja din bostad.

Föreningen tar avgift vid andrahandsuthyrning

Enligt Brf Porkalas nya stadgar som trädde i kraft efter de två stämmorna som hållits år 2022 kommer föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning av lägenheter. Avgiften är en andel av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet förändras varje år. För att se prisbasbeloppet kan du gå in här: prisbasbelopp.

Nedan ser du se hur stor avgift föreningen kommer ta ut beroende på hur många månader du hyr ut din lägenhet:

  • 1-3 månader: 2,5% av prisbasbeloppet
  • 4-6 månader: 5% av prisbasbeloppet
  • 7-9 månader: 7,5% av prisbasbeloppet
  • 10-12 månader: 10% av prisbasbeloppet