ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du inkomma med en ansökan till föreningskontoret. I vår förening använder vi oss av Simplekos portal vid ansökan av andrahandsuthyrning. Med BankID kan du logga in på https://www.simpleko.se/ och ansöka om andrahandsuthyrning. Du kommer behöva fylla i dina kontaktuppgifter, anledning till att du vill hyra ut i andrahand, uthyrningsperiod (max ett år i taget) samt den tilltänkta hyresgästen och kontaktuppgifter till denne. Du kan även behöva bifoga eventuella intyg. Kontakta föreningskontoret vid frågor.

Föreningen arbetar aktivt mot otillåten andrahandsuthyrning. Om föreningen upptäcker att du hyr ut din bostad i andra hand riskerar du uppsägning, vilket innebär att du måste sälja din bostad.