ANDRAHANDSUTHYRNING

Om du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du inkomma med en ansökan till styrelsen. I vår förening använder vi oss av Fastighetsägarnas ”mall 76 – ansökan om andrahandsuthyrning”, som kan laddas ner via deras webbplats, genom att klicka här. Lämna eller skicka in din ansökan till föreningskontoret.

Föreningen arbetar aktivt mot otillåten andrahandsuthyrning. Om föreningen upptäcker att du hyr ut din bostad i andra hand riskerar du uppsägning, vilket innebär att du måste sälja din bostad.