Årsstämman 2022

Som meddelats via trapphusmeddelanden och nyhetsbloggen håller Brf Porkala sin årsstämma den 29 juni 2022. Här kommer du finna länkar till det kompletta beslutsunderlaget för stämman.

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMAN 2022

Här kan du läsa protokollet från föreningsstämman 2022.

Rättelse av felsägning från livesändningen av föreningsstämman 2022: Ordförande Ove Schramm sade under livesändningen fel summa gällande valberedningens arvode. Den korrekta summan är under stämman 28 805 kr och inte 35 000 kr.

KALLELSE OCH LÄNK TILL LIVESÄNDNING

Kallelse till Brf Porkalas föreningsstämma 29 juni 2022.

Stämman sänds live via Youtube 2022-06-29 kl 15:00 via denna länk.

BESLUTSUNDERLAG

Nedan hittar du elektroniskt signerade och avidentifierade dokument som du behöver för att ta ställning i beslutsärenden vid Brf Porkalas föreningsstämma 29 juni 2022. Nomineringar till styrelsen, motioner och övriga förslag kommer redovisas i Porkalen 2/2022, som du kommer få i brevlådan tillsammans med poströstningsformuläret. Porkalen kan du även ladda ned här

Proposition:

Brf Porkalas nya stadgar – förslag

Motioner :

Motion 1 Fastighetsboxar

Motion 2 Solceller

Motion 3 Hyreslokaler el

Motion 4 Håll Sverige rent

Motion 5 Hydrauliska pollare

Motion 6 Gatubelysning

Motion 7 minska priser med solceller

Årsredovisning

För verksamhetsåret 2021 har revisorerna och styrelsen lämnat följande årsredovisning.

Revisionsberättelse

Maria Johanson, Grant Thornton (extern revisor) har avgivit följande revisionsberättelse.

Internrevisors utlåtande

Martin Boström (intern revisor) har avgivit följande rapport.

Röstningsformulär

Ditt eget poströstningsformulär får du i brevlådan cirka två veckor innan stämman, och du ska enligt instruktionerna lämna in det ifyllda formuläret i föreningskontorets brevlåda senast den 28 juni. Endast ditt eget formulär är giltigt vid röstning.