Årsstämman 2022

Som meddelats via trapphusmeddelanden och nyhetsbloggen håller Brf Porkala sin årsstämma den 29 juni 2022. Här kommer du finna länkar till det kompletta beslutsunderlaget för stämman.

BESLUTSUNDERLAG

Nedan hittar du elektroniskt signerade och avidentifierade dokument som du behöver för att ta ställning i beslutsärenden vid Brf Porkalas föreningsstämma 29 juni 2022. Nomineringar till styrelsen, motioner och övriga förslag kommer redovisas i Porkalen 2/2022, som du kommer få i brevlådan tillsammans med poströstningsformuläret. Porkalen kommer även publiceras på hemsidan.

Motioner :

Motion 1 Fastighetsboxar

Motion 2 Solceller

Motion 3 Hyreslokaler el

Motion 4 Håll Sverige rent

Motion 5 Hydrauliska pollare

Motion 6 Gatubelysning

Motion 7 minska priser med solceller

Årsredovisning

Publiceras längre fram.

Revisionsberättelse

Publiceras längre fram.

Internrevisors utlåtande

Publiceras längre fram.

Röstningsformulär

Ditt eget poströstningsformulär får du i brevlådan cirka två veckor innan stämman, och du ska enligt instruktionerna lämna in det ifyllda formuläret i föreningskontorets brevlåda senast den 28 juni. Endast ditt eget formulär är giltigt vid röstning.