Fastighetsförsäkring

Vid åsskiftet 2018-2019 upphörde föreningens kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkring att gälla. Detta innebär att varje bostadsrättsinnehavare måste teckna bostadsrättstillägg med sitt hemförsäkringsbolag.

Motivering till beslutet

Anledningen till att styrelsen valt att inte förlänga den kollektiva bostadsrättsförsäkringen är flera:

  • Det visade sig att många av föreningens medlemmar redan hade tecknat bostadsrättstillägg med sitt hemförsäkringsbolag, och var därmed dubbelt försäkrade med dubbla premier
  • Självrisken låg högre i den kollektiva bostadsrättstillägget än vad de normalt gör i den egna hemförsäkringen
  • Medlemmar kunde inte själva göra en anmälan till föreningens försäkringsbolag

Vad är en bostadsrättstilläggsförsäkring?

Bostadsrättstilläggsförsäkring är den försäkring som hanterar fast inredning och ytskikt med mera i lägenheten. Dvs. det som återfinns i föreningens stadgar under § 36 eller det som är skillnaden för vad du behöver försäkra i en hyresrätt respektive en bostadsrätt. Det kan vara golv eller väggar som skadats eller köksskåpen etc.

Att teckna bostadsrättstilläggsförsäkring

Att ha en bostadsrättstilläggsförsäkring är mycket viktigt eftersom det annars kan bli mycket kostsamt vid exempelvis en vattenskada. Tilläggsförsäkringen kostar några hundralappar per år och tecknas med ert hemförsäkringsbolag.

Föreningen uppmanar alla medlemmar att skaffa sig en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.