Brandvarnare

Brf Porkalas styrelse beslutade i december 2011 att finansiera nya brandvarnare till varje lägenhet i föreningen.

Motivering

I protokollet från årsstämman år 2011 framgår det att motiveringen till att föreningen finansierat nya brandvarnare till samtliga lägenheter i förening grundade sig i styrelsens förståelse av föreningens stadgar.

Batteritiden börjar ta slut

Brandvarnarna som föreningen finansierade år 2011 har en batteritid upp till 10 år, och år 2019 börjar den att ta slut. När batteriet tar slut börjar brandvarnaren att pipa, för att signalera att det är dags att byta ut den. I de brandvarnare som föreningen finansierat går det inte att byta ut batteriet, utan en ny brandvarnare måste installeras.

Styrelsens beslut 2019

I samband med att batteritiden på de brandvarnare som köptes in av föreningen 2011 börjar ta slut togs frågan om brandvarnare upp på styrelsemötet i juni 2019.

Styrelsen beslutade att inte finansiera nya brandvarnare till samtliga lägenheter i föreningen. Motiveringen till beslutet är att föreningen har monterat en brandvarnare i varje lägenhet och därav tillhör brandvarnaren lägenheten. Enligt föreningens stadgar är det bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att underhålla brandvarnaren och byta ut den om den slutar att fungera.

Om du precis flyttat in och det inte finns en fungerande brandvarnare i din lägenhet måste du installera en. Föreningen rekommenderar alla lägenhetsinnehavare att ha en brandsläckare och brandfilt i lägenheten, för att vara beredda om olyckan inträffar.