Information vid köp och försäljning av lägenhet i Brf Porkala

 • Informationsplikt
 • Köpare – att tänka på
 • Säljare – att tänka på
 • Mäklare – viktig information

 

Köp och sälj

Här delar vi viktig information för köpare och säljare, samt för mäklare som arbetar med överlåtelser inom Brf Porkala. Du förutsätts ha läst och förstått informationen här när du ska köpa eller sälja en bostadsrätt i föreningen, eller agera som mäklare i föreningen.

Observera att du även bör läsa sidor avsedda för övriga parter. Det kan t.ex. vara viktigt för en köpare att veta vad som gäller för säljaren eller mäklaren, och vice versa. Under ”Upplysningsplikt och undersökningsplikt” kan du läsa om de skyldigheter som du har som köpare eller säljare vid en överlåtelse av en bostadsrätt.

Vi hoppas att denna information ska kunna bidra till en smidigare överlåtelse.

Upplysningsplikt och undersökningsplikt

Vid en överlåtelse har säljaren upplysningsplikt gentemot köparen. Upplysningsplikt innebär att säljaren till en bostad ska ge köparen information om de fel som den känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning.

Säljarens upplysningsplikt innebär inte att den måste berätta allt den vet om bostadens skick, men om köparen ställer en specifik fråga får säljaren inte undanhålla svaret från köparen. Säljarens upplysningsplikt innebär dock inte att köparen kan kräva att säljaren ska ta reda på svaren på frågor som säljaren inte direkt kan svara på.

Tips! Om du som köpare misstänker att säljaren brustit i sin upplysningsplikt kan du vända dig till mäklaren, alternativt en jurist, för att få rådgivning om hur du ska gå vidare.

Vid en överlåtelse har köparen en så kallad undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen är ansvarig för att undersöka bostaden mycket noga, och att köparen inte kan få ersättning av säljaren för eventuella fel som upptäcks efter överlåtelsen och som borde ha upptäckts vid en noggrann undersökning.

Tips!  Som köpare kan man anlita en besiktningsman som utför en besiktning av bostaden. Det innebär att en expert undersöker bostaden för att identifiera eventuella fel. Det görs för att köparen ska uppfylla sin undersökningsplikt. Att anlita en besiktningsman är inget krav och besiktningen bekostas av köparen.

 

Köpare – att tänka på

Som nyinflyttad i bostadsrättsföreningen Porkala önskar vi dig varmt välkommen! Vi hoppas Du kommer att trivas i vår förening. Nedan följer information som vi förväntar oss att du som ny medlem i föreningen tar del av och som vi hoppas kommer att bidra till en smidig flytt.  

Information

Som medlem i föreningen förväntar vi oss att du håller dig uppdaterad om viktiga förhållanden och händelser i föreningen. Aktuell information förmedlas framför allt via www.porkala.se och via föreningens medlemstidning, Porkalen, som delas ut och publiceras på föreningens webbplats 3–4 gånger per år.

Det är viktigt att du tar del av och följer föreningens stadgar och ordningsregler. Du hittar alltid aktuella versioner på föreningens webbplats.

 

Att tänka på när du köper en lägenhet i Brf Porkala

 • Tänk på att säljaren är ansvarig för att ge dig nycklar till lägenheten och lägenhetsförrådet, samt Aptusbrickor till entrén och andra gemensamma utrymmen. Brf Porkalas föreningskontor har inte tillgång till lägenhetsnycklar och kan därför inte ordna med kopior åt dig.

 

 • Senast 14 dagar efter överlåtelsedagen måste du komma till föreningskontoret på Sibeliusgången 34 för att uppdatera dina Aptusbrickor. Om du inte gör det, så kommer behörigheten på dina brickor att ändras så att du endast kommer in genom entrén.

 

 • Glöm inte att teckna avtal för el (vatten, värme och bredband ingår i avgiften). Säljaren är skyldig att till köpare överlämna den internetrouter som har tilldelats lägenheten.

 

 • Glöm inte att teckna en bostadsrättstilläggsförsäkring.

 

 

 • Tänk på att det kan ta ett tag innan du får en namnändring på din dörr samt på namntavlan vid entrén. Föreningen byter namn på dörrar och på namntavlan en gång i månaden. Det är inte tillåtet att sätta upp egna namnlappar.

 

Inträffar överlåtelsedagen mitt i månaden?

När överlåtelsedagen inträffar mitt i månaden kan det vara svårt att veta om det är köparen eller säljaren som ska betala avgiften för den månaden. Det är alltid den av köparen eller säljaren som är medlem i föreningen på avgiftens förfallodag som ska betala hela avgiften. Mäklaren ska sedan reglera avgiftssumman i likvidräkningen så att köparen och säljaren står för korrekt andel av avgiften i förhållande till när överlåtelsedatumet inträffar.

 

Ska du renovera i din nya lägenhet?

Om du ska renovera i din nya lägenhet, så finns det några aspekter du behöver ta hänsyn till. Vid viss renovering behöver du tillstånd från föreningen (det gäller exempelvis omfattande förändringar av planlösningen), och vissa typer av installationer är förbjuda eftersom de kan orsaka skador på fastighetsrelaterad installation. Hör gärna av dig till föreningens förvaltare Miltos Vourkas inför en renovering om du känner dig osäker på vad du får och inte får göra. Miltos nås på telefonnummer 08-602 37 24 och e-postadressen miltos.vourkas@riksbyggen.se.

 

Säljare – att tänka på

Att tänka på när du ska sälja din lägenhet i Brf Porkala

 

 • Eventuella avtal för parkeringsplats eller medlemskap i föreningens bastu eller gym sägs upp automatiskt vid överlåtelsedagen.

 

 • Glöm inte att lämna in garageplatsnycklar till föreningskontoret om du har hyrt en garageplats, annars riskerar du att få betala för nyckeln/nycklarna. Markera nyckeln/nycklarna med det nummer parkeringsplatsen har för att föreningskontoret ska veta vilken parkeringsplats nyckeln går till.

 

 • Glöm inte att lämna in nycklarna och låskolven till bastun till föreningskontoret om du har varit medlem i bastun, annars riskerar du att få betala för nycklar och låskolv.

 

 • Glöm inte att tömma ditt förråd. Om du har ett extraförråd med tillhörande nyckel du fått från föreningskontoret måste du lämna tillbaka denna nyckel till föreningskontoret.

 

 • Glöm inte att den router som föreningen har försett lägenheten med tillhör lägenheten och ska överlämnas till köparen.

 

Inträffar överlåtelsedagen mitt i månaden?

När överlåtelsedagen inträffar mitt i månaden kan det vara svårt att veta om det är köparen eller säljaren som ska betala avgiften för den månaden. Det är alltid den av köparen eller säljaren som är medlem i föreningen på avgiftens förfallodag som ska betala hela avgiften. Mäklaren ska sedan reglera avgiftssumman i likvidräkningen så att köparen och säljaren står för korrekt andel av avgiften i förhållande till när överlåtelsedatumet inträffar.

 

Mäklare – viktig information

Hela överlåtelseprocessen ska genomföras via Brf Porkalas ekonomiska förvaltare Simpleko och deras plattform NyMedlem. Den hittar du på www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2. Så här fungerar det:

 • Du kan köpa och ladda ned mäklarbild samt annan objektsinformation via NyMedlem.
 • Du registrerar och laddar upp överlåtelsen samt medlemskapsansökan digitalt till Brf Porkala. Den digitala medlemskapsansökan skapas automatiskt och Brf Porkalas föreningskontor hanterar den.

När överlåtelsen med medlemsansökan kommit in till föreningskontoret och medlemsansökan är godkänd registreras detta hos föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko. Mäklaren får ett mail från portalen när ärendet är klart. Mäklaren ska se till att avgiften fördelas korrekt mellan köpare och säljare månaden då tillträdet sker för att ingen avgift ska vara obetald.

Föreningen förväntar sig att mäklare inte bara visar bostaden och presenterar området, utan också att köpare får veta var lägenhetsförrådet ligger.

 

Kom ihåg att ta med er skyltar ni lagt ut om lägenheter som är till salu!