Akalla centrum kommer från och med 2023 att påverkas av en planerad ombyggnation. Den enplansbyggnad som finns på torget i dagsläget, där ICA Supermarket tidigare låg, kommer ersättas av ett flerbostadshus. Bostadshuset kommer att ha sex våningar med 150 bostäder, garage i källaren och butiker i markplan. För att du som boende i Brf Porkala ska hålla koll på vad som sker framöver, har föreningskontoret här sammanställt information om projektet som är bra att hålla koll på. Vi uppdaterar även löpande i Porkalen om ombyggnationen.

Varför sker ombyggnationen?

Att det sker en ombyggnation av Akalla centrum är för att Stockholms stad de närmaste åren planerar att tillföra fler bostäder och lokaler i både Akalla och Husby. I Stockholms stads översiktsplan står det bland annat skrivet att Akalla och Husby har behov och möjligheter till stadsdelsutveckling, där det ska tillföras nya bostäder och kontor. Inom ramen för det ska även de stadsdelscentrum som finns i Akalla och Husby utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Längs med Finlandsgatan ska det byggas 1780 nya bostäder, tre förskolor, en skola, en idrottshall och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler. Mer information om projektet på Finlandsgatan hittar du här: https://vaxer.stockholm/projekt/nya-bostader-och-levande-stadsmiljo-vid-finlandsgatan/.

Hur ser tidsplanen ut för ombyggnationen av Akalla centrum?

Processen med att bygga om Akalla centrum inleddes 2020 med att ta fram en ny detaljplan. Mellan december 2022 till början på februari 2023 anordnade Stockholms stad samråd där du som boende i Brf Porkala kunde lämna dina åsikter. Under den tidsperioden stod även planförslaget utställt på medborgarkontoret i Husby och på Stockholms stads hemsida. Till och med oktober 2023 kommer planförslaget granskas och det är sista tillfället det går att lämna in synpunkter. Detaljplanen förväntas antas i juni 2024. Planerad byggstart för det nya flerbostadshuset är 2025 och inflyttning kommer att ske 2026–2027.

Hur påverkar ombyggnationen mig?

Utöver att ICA har stängt, kommer alla de butiker som finns i centrumbyggnaden i dagsläget att behöva stänga under byggtiden. ICA stängde i februari 2023, men några av de andra verksamheterna som finns i centrumbyggnaden har enligt Mitt i Järva fått sina hyresavtal förlängda ett år till. Det betyder att Salong George, Järva hud- och fotvård samt bilskolan kommer att få vara kvar minst ett år till. Att Ica har stängt redan nu beror på att centrumbyggnaden var i behov av viss upprustning för att kunna fortsätta användas som livsmedelsbutik, men varken fastighetsägaren SBB eller ICAs centrala organisation var beredda att genomföra det. På grund av detta har ICAs hyresavtal inte förlängts och butiken stängt. Närmaste matvarubutik i för dig som bor i Brf Porkala är nu Lidl som ligger på Villmanstrandsgatan 6. Däremot har nu Coop skrivit avtal att öppna sin butik under 2024 i lokalerna.

Hur kommer det att bli när ombyggnationen är klar?

När ombyggnationen är klar kommer den gamla centrumbyggnaden att ha ersatts med ett bostadshus i sex våningar med butiker i markplan och garage i källaren. Nedan finns en bild från Stockholms stads hemsida där det framgår hur den nya byggnaden planeras att se ut när den är färdig.

Brf Porkalas styrelse kommer noggrant följa utvecklingen av centrumet och kommer regelbundet uppdatera er medlemmar om det senaste, både på föreningens webbsida och i Porkalen.

Mer information från Stockholms stad

Vill du hålla dig uppdaterad om projektet och arbetet fortskrider, eller vill ha kontaktuppgifter till ansvariga tjänstepersoner hos Stockholms stad, finner du mer information på hemsidorna som är länkade till nedan.

Länkar:

https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-i-akalla-centrum/ – informationssida på Stockholms stad.

https://etjanst.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2019-00670 – Stockholms stads e-tjänst för att ladda ner handlingar och följa alla steg i planeringsprocessen.