Årsstämman 2021

Som meddelats via trapphusmeddelanden och nyhetsblogg håller Brf Porkala sin årsstämma den 28 juni 2021.
Här finner du länkar till det kompletta beslutsunderlaget för stämman.

pROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2021

Här kan du läsa protokollet från årsstämman 2021. 

Beslutsunderlag

Nedan hittar du elektroniskt signerade och avidentifierade dokument som du behöver för att ta ställning i beslutsärenden vid Brf Porkalas föreningsstämma 28 juni 2021. Nomineringar till styrelsen, motioner och övriga förslag redovisas i Porkalen 2/20121, som du hittar via Mina sidor > Porkalen

Årsredovisning

För verksamhetsåret 2020 har revisorerna och styrelsen lämnat följande årsredovisning.

Revisionsberättelse

Maria Johanson, Grant Thornton (extern revisor) har avgivit följande revisionsberättelse.

Internrevisors utlåtande

Martin Boström (intern revisor) har avgivit följande rapport.

Röstningsformulär

Ditt eget röstningsformulär får du i brevlådan 24 juni, och du ska enligt instruktionerna posta eller lämna det ifyllda formuläret i föreningskontorets brevlåda senast den 27 juni. Om du vill se beslutsärendena kan du ladda ned denna formulärmall, men du kan inte använda den för röstning. Endast ditt eget formulär är giltigt vid röstning.