skyddsrum

Föreningen har skyddsrum belägna under höghusen och mellanhusen. I lugna tider används dessa rum som lägenhetsförråd. Utrymmena är märkta med skyltar, och de besiktigas med jämna mellanrum av ansvariga myndigheter. 

Vad är ett skyddsrum?

Skyddsrum är en del av en byggnad. De är till för att ge skydd åt människor vid krig. Skyddsrummen har förstärkta väggar och dörrar för att kunna stå emot tryckvågor från bomber, bråte, rasande hus eller brand. Ventilationen är specialbyggd för att minimera verkan från giftiga gaser.

 

Föreningens ansvar

Föreningen äger skyddsrummen och ansvarar för att åtgärda eventuella brister. Att använda skyddsrum som förråd i lugna tider är godkänt av berörda myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som gör skyddsrumskontroller.