STADGAR

Föreningens stadgar utgör våra gemensamma bestämmelser. Som medlem är du skyldig att följa stadgarna.

Brf Porkalas stadgar

Alla Bostadsrättsföreningar har stadgar som innehåller föreningens gemensamma bestämmelser. Som medlem i föreningen är du skyldig att känna till och följa stadgarna.

Nedan kan du ladda ner Brf Porkalas stadgar i PDF-format. Dokumentet är en inskannad kopia av de stadgar som registrerats hos Bolagsverket. För att kunna läsa PDF-dokumentet måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Om du inte redan har programmet, kan du hämta det gratis genom att klicka här.

 

 

i

Brf Porkalas stadgar

Brf Porkalas stadgar