Extrastämma december 2022

Som meddelats via trapphusmeddelanden Brf Porkala extrastämma den 20 december 2022 kl 18:00. Här kommer du finna kallelsen till extrastämman och protokoll från stämman. Stämman hålls fysiskt i föreningslokalen på Sibeliusgången 52.

Anledningen till extrastämman är att tidigare extern revisor har meddelat att de på grund av tidsbrist inte kan åta sig uppdraget att revidera räkenskapsår 2022 och därför måste föreningen välja en ny extern revisor.

Här kan du läsa kallelsen.

Protokoll från extrastämman

Här kan du läsa protokollet från extrastämman.