Sopnedkasten fungerar igen

Envac har åtgärdat problemet med sopnedkasten. Vi ber våra medlemmar att återgå till att kasta sina hushållssopor i sopnedkasten, som beroende på hus finns i trapphusen eller i anslutning till entrén. Samtidigt vill vi uppmärksamma våra medlemmar på att inte kasta...