Avgiftsavier från Simpleko

Har du inte fått din avgiftsavi från Simpleko? Om du har ett konto på den digitala brevlådan Kivra kan avin ha hamnat där. Vill du inte ha dina avier på Kivra utan på papper? Då måste du gå in på Kivra och avregistrera aviseringar från Simpleko. För frågor gällande...

Bastuavgiften återbetalas

Styrelsen beslutade den 8 april att stänga bastun tills vidare för att minska smittspridningen av coronaviruset. Medlemmar som betalat in medlemsavgiften för bastun år 2020, kommer att få den återbetald i form av avdragen bastuavgift i januari.      ...

TV-kanaler

Har dina TV-kanaler slutat fungera från den 8 september? Då är din TV inte förberedd för digitalt utbud. Enligt Com Hem går de flesta TV-apparater som är tillverkade från ca 2008 och framåt att ställa in för digital mottagning. Har du en äldre TV kan du behöva byta ut...

Utebelysning dygnet runt

Föreningen har just nu ett övergående problem med det system som styr vilka tider utebelysningen ska vara tänd. Styrsystemet håller på att bytas ut, och under tiden kommer belysningen att skötas manuellt. Det innebär att det kommer att vara tänt oftare än vanligt. Att...

Kalla element

Många i föreningen upplever att elementen (radiatorerna) är kalla i början av hösten. Det beror på att uppvärmningen automatiskt startar först när utetemperaturen sjunker under ett visst antal grader. Under vår och höst, då temperaturen är högre på dagen och lägre på...