Många i föreningen upplever att elementen (radiatorerna) är kalla i början av hösten. Det beror på att uppvärmningen automatiskt startar först när utetemperaturen sjunker under ett visst antal grader. Under vår och höst, då temperaturen är högre på dagen och lägre på natten, är elementen inte varma dagtid, vilket gör att det känns kallt i lägenheten. Elementen ska dock vara konstant varma när det blir kallare ute.

Dena höst har vi emellertid fått ytterligare temperaturavvikelser p.g.a.pågående installation av styrsystem Fredagen den 18 september åtgärdades ett antal fel, och ytterligare felsökning kommer att vidtas. Vår teknikförvaltare, Primär, avser nu att ha en person som dagligen kontrollerar värmen manuellt ända tills vi har en nytt, välfungerande styrsystem.