Arbeten utanför bussterminalen i Akalla

Vecka 41 börjar Region Stockholm bygga om ett befintligt schackt. Arbetet kommer att utföras under helgfria dagar mellan kl. 07-19. Visst arbete kan komma att göras under nattetid när busstrafiken inte är igång. I dessa fall kommer Region Stockholm att informera om...