Miljöfarligt avfall

I föreningens miljörum får du inte lämna miljöfarligt avfall. t.ex. färgburkar, nagellack, kemikalier, glödlampor, fett och sprayburkar. Dessa miljöfarliga avfall kan lämnas till Stockholm Vatten och Avfalls mobila miljöstationer som stannar vid Mariehamnsgatan, bakom...