I Porkalen nr 4/2020 sidan 13, finns ett Quiz – Testa dina kunskaper om föreningen. Här redovisas de rätta svarsalternativen:

Fråga 1. Vad är föreningens fullständiga namn?

Rätt svar: B – HSB Brf Porkala nr 249 i Stockholm.

Fråga 2. Vad kostade trapphusstädning för ett år i föreningen 1984?

Rätt svar: B – 340 000 kronor.

Fråga 3. När bildades föreningen?

Rätt svar: C – 1982.

Fråga 4. Hur många lägenheter finns det i Brf Porkala?

Rätt svar: B – 823 lägenheter (bostadsrätter).

Fråga 5. Vilket år började Brf Porkala ge ut Porkalen?

Rätt svar: C – 1984.

Fråga 6. Hur många parkeringsplatser finns det i Brf Porkala?

Rätt svar: D – 664 parkeringsplatser.

Fråga 7. Vilket år öppnades föreningens bastu?

Rätt svar: C – 1984.

Fråga 8. Vad föreställer Brf Porkalas logotyp?

Rätt svar: A – En vattentrappa.

Fråga 9. Hur många TV-kanaler fanns det i föreningen 1984?

Rätt svar: A – 2 TV-kanaler (TV1 och TV2).