Parkteaterns föreställningar i Akalla

I sommar kommer Parkteatern sätta upp tre föreställningar i Porkalaparken och Akalla by. Nedan kan du se vad förest’llningarna handlar om och vilket datum de kommer hållas. Ett Rent Nöje! Sätts upp i Porkalaparken den 27 juni kl 11:00 Clownen Manne & Co...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 29 JUNI 2022

Dagordning Stämman öppnasVal av stämmoordförandeAnmälan av stämmoordförandes val av protokollförareGodkännande av röstlängdFastställande av dagordningenVal av två personer att jämte stämmoordfö­rande justera protokollet samt val av rösträknareFråga om kallelse...