Tunnelbanebygget – öppet hus 30 mars

Region Stockholm håller öppet hus i gamla Sveaborgsskolan, på Sveaborgsgatan 26, onsdag den 30 mars kl. 17:00–19:00. Där kan du ta del av information och ställa frågor gällande bygget av tunnelbanan. Du kan även kontakta Region Stockholm på 08–600 10...

Skyddsrum

Skyddsrum i föreningen Brf Porkala har skyddsrum som kan användas vid behov. Föreningens skyddsrum är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  Du kan se när skyddsrummen senast är besiktigade på skyltarna i anslutning till skyddsrummen. Vid en...

Tunnelbanans utbyggnad

Information om utbyggnaden av tunnelbanan Utbyggnaden av tunnelbanan under Brf Porkala hörs och känns, men är inte farlig.  Det byggs två spårtunnlar under Akalla. Trots att arbetet med tunnelbanan pågår långt ned i berget hörs och känns det i hus ovanför i...