Motioner inför 2022 års föreningsstämma

 

Motioner inför 2022 års föreningsstämma skall vara inlämnade senast 31 mars 2022.

 

Motionsblankett finns att hämta på föreningskontoret eller laddas ner från denna sida.  Följ instruktionerna för hur du laddar ner motionsmallen, skriv ut och signera motionen.

Posta eller lämna in motionen till föreningskontoret, i original med underskrift. Om du väljer att lämna motionen till föreningskontoret, observera att brevlådan till föreningskontoret sitter på vänster sida av dörren.

Med Vänlig Hälsning,

Brf Porkalas styrelse