Ventilationstorn ska byggas i Akalla

Nya tunnelbanan bygger om ett ventilationsschakt vid Akalla station, utanför bussterminalen. Det ska anpassas till den utbyggda tunnelbanan. Ett ventilationstorn i glasbetong ska ersätta den befintliga betongkonstruktionen. Under april planeras det för mindre...