Nu är det dags att lämna in motioner för 2024 års föreningsstämma.

Motioner inför 2024 års föreningsstämma skall vara inlämnade senast 31 mars 2024.

Motionsblankett finns att hämta på föreningskontoret eller laddas ner från föreningens hemsida: www.porkala.se/foreningsstamma. Följ instruktionerna för hur du laddar ner motionsmallen, skriv ut och signera motionen.

Posta eller lämna in motionen till föreningskontoret, i original med underskrift. Om du väljer att lämna motionen till föreningskontoret, observera att brevlådan till föreningskontoret sitter på vänster sida av dörren.