Arbeten utanför bussterminalen i Akalla

Vecka 41 börjar Region Stockholm bygga om ett befintligt schackt. Arbetet kommer att utföras under helgfria dagar mellan kl. 07-19. Visst arbete kan komma att göras under nattetid när busstrafiken inte är igång. I dessa fall kommer Region Stockholm att informera om...

Nya stadgar 

Vid ordinarie föreningsstämma den 29/6 2022 och extrastämman den 31/8 2022 röstade ni medlemmar för att godkänna nya stadgar som föreslagits av styrelsen. Stadgarna skickades sedan till Bolagsverket för granskning och registrering. Bolagsverket har nu godkänt och...