Stockholms Stadsmissions uppsökarteam söker upp och ger stöd åt personer som lever i hemlöshet på Stockholms gator. Uppsökarteamet rör sig i Stockholms gatumiljöer, tunnelbana och parker där de hjälper människor med information, råd, stöd och assistans att uppsöka vård eller komma in på ett akutboende. Arbetet handlar också om att lyssna, ge råd och finnas till hands när det är som svårast.

Om du träffar på en person som behöver hjälp som befinner sig i eller utanför fastigheten kan du ringa till Stockholms Stadsmissions uppsökarteam för att få hjälp. Uppsökarna kan tipsa om boende för natten eller erbjuda en sovsäck.

Ring 112 om en person är allvarligt sjuk, skadad eller uppträder hotfullt.

Uppsökarteamet är vana vid att möta personer som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller befinner sig i en svår livssituation. De samarbetar med hemlöshetsmottagningen, Stockholms akutboenden, socialjouren, polisen, beroendeakuten och akutsjukvården.

Ni kan ringa till Stockholms Stadsmission alla dagar mellan 12:00-00:00

Ring: 020-78 78 60