Föreningens bastu ur funktion

Bastuaggregatet i föreningens bastu är just nu ur funktion. Det går därför för tillfället inte att basta. Ett nytt bastuaggregat kommer att beställas och installeras. Information om när bastun kan användas igen kommer att publiceras här på nyhetsbloggen. Tack för ert...