Stambyte i föreningen – en allmän översikt

På föreningsstämman den 12 mars 2019 beslutades att föreningens stammar ska bytas, vilket blir det ojämförligt största underhållsprojektet i föreningens historia. För att komma åt att byta stammar behöver ytskiktet (kakel, våtrumsmatta), toalett och handfat m.m. tas bort, för att sedan återställas efter genomfört stambyte.  

Efter att ha inhämtat medlemmarnas synpunkter, beslutade styrelsen den 14 juli 2020 att pausa projektet i 1–2 år med anledning av problem som uppstått till följd av rådande pandemi.  Under 2023 har styrelsen fortsatt arbetet med stambytet. Nedan följer en tentativ tidsplan för stambytet. Föreningen kommer fortsatt uppdatera om stambytet löpande i Porkalen och på denna sida. 

Tidsplan

En tentativ tidplan är nu antagen för huvudsakliga moment inför start av projekteringen:
• Utskick av anbudsförfrågan: 2023-12-11
• Sista dag för anbud: 2024-01-18
• Preliminärbesked från entreprenör: 2024-02-08
• Slutbesked från entreprenör: 2024-02-19
• Juridisk avtalsgranskning: 2024-03-18
• Kontraktsteckning: 2024-03-25
• Projektstart: 2024-04-08

Utförandeentreprenören (byggföretaget) förväntas därefter kunna initiera sitt arbete i slutet av
2024 och slutföra stambytesprojektet inom tre år. Mer detaljer kommer att presenteras inom kort.

Senaste uppdateringen: Anbud inkomna från potentiella entreprenörer. Intervjuer genomförda.

Varför gör man ett stambyte?

Alla hus behöver förr eller senare genomgå ett stambyte eftersom avloppsrör, vattenledningar och tätskikt åldras och slutar att fungera med tiden. Det leder till vattenskador, stopp i avlopp, fukt och mögel. Föreningen har gamla stammar som tenderar att brista och orsaka vattenskador. Efter stambytet får vi färre vattenskador och därmed mindre utgifter för föreningen och dess medlemmar.

Hur lång tid tar det att göra stambyte?

Stambytet kommer att pågå i ca 2–4 år. Arbetet är planerat att ske etappvis, och entreprenaden för varje enskild lägenhet beräknas i nuläget ta högst 6 veckor.

Kommer jag att kunna bo kvar i min lägenhet under stambytet?

Du kommer att kunna bo i din lägenhet under det pågående stambytet. Stambytet kommer dock att innebära olägenheter, eftersom våtrummen kommer att vara obrukbara under den tid som stambytet pågår i din lägenhet. Genom att bygga upp tillfälliga rumsenheter med wc/dusch samt vatten och avlopp i t.ex. källaren eller utomhus på gårdarna kommer dock sanitära behov att tillfredsställas.

Hur påverkas mitt badrum och kök under stambytet?

Ditt badrum kommer att rivas ut för att entreprenörerna ska komma åt stammarna. Under tiden som stambytet pågår i din lägenhet, så kommer du inte att kunna använda vare sig badrum eller wc. Dessa våtrum kommer därefter att återställas till fullt fungerande skick.

Inga förändringar kommer att ske i ditt kök. Om ingrepp behöver göras i köket kommer återställande av kökssnickeri och kakel att ske.

Kommer avgiften att höjas till följd av stambytet?

Föreningen avser inte att höja avgifterna till följd av stambytet (men avgiften kan givetvis påverkas av annan anledning). I syfte att få en bra fördelning mellan föreningens och bostadsrättsinnehavarens kostnader, kommer föreningen att via lån finansiera allt som föreningen ansvarar för enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Det motsvarar återställning av badrum och wc till ”sedvanlig standard”. Allt som innebär en standardhöjning eller annan förändring av badrum och wc kommer däremot att vara tillval och en affär mellan bostadsrättsinnehavaren och entreprenören.

Mer information om projektet

I Porkalen nr 1/2020 och 3/2020 kan du läsa mer om stambytesprojektet. Föreningskontoret kommer även hålla medlemmar uppdaterade i Porkalen, på hemsidan och via Homerun. Du är också välkommen att höra av dig till föreningskontoret om du har ytterligare frågor.