Från 1 januari 2024 gäller en lag som säger att de som har matavfall måste sortera ut det och förvara det skilt från annat avfall. Kravet gäller både verksamheter och hushåll, vilket gör att det på sikt även påverkar Brf Porkala.

Föreningen har dock fått dispens på grund av den sopsug föreningen använder för hushållssopor. Detta tills att Envac som ansvarar för sopsugen utvecklat en lösning för sortering av både hushållssopor och matavfall. Därav kommer sortering av matavfall inte vara aktuellt i Brf Porkala under den närmaste tiden.