Skyddsrum i föreningen

Brf Porkala har skyddsrum som kan användas vid behov. Föreningens skyddsrum är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Du kan se när skyddsrummen senast är besiktigade på skyltarna i anslutning till skyddsrummen. Vid en nödsituation ska föreningen tillsammans med er medlemmar kunna iordningställa skyddsrummen inom två dygn. Det ska bland annat finnas vatten upptappat på kärl och toalettmöjligheter i skyddsrummen. Föreningens skyddsrum finns på följande adresser:

Sibeliusgången 32–34

Sibeliusgången 36–38

Sibeliusgången 40–42

Sibeliusgången 44–46

Sibeliusgången 48–50

Sibeliusgången 52–58

Porkalagatan 3–7

Porkalagatan 15–21

Kaskögatan 2–6

Kaskögatan 10–18

Kaskögatan 20–24

Kaskögatan 32–36

Sveaborgsgatan 6–10

Sveaborgsgatan 18–24

Symbol för skyddsrum

www.msb.se/skyddsrum kan du läsa mer om skyddsrum och se en karta över alla aktiva skyddsrum i Sverige.