Region Stockholm förlänger tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby. Arbetet pågår just nu under föreningens hus, vilket påverkar vår boendemiljö. Borrningar och sprängningar som sker under marken skapar ljud och vibrationer som kan vara störande och orsaka skador på föreningens fastigheter. Buller- och vibrationsmätare har installerats i föreningen för att kunna kontrollera att tunnelbanebygget inte har större påverkan än vad som är tillåtet enligt lag.

Det är viktigt att du anmäler eventuella störningar och skador i din lägenhet till följd av sprängningarna. På webbsidan nyatunnelbanan.se/sa-paverkas-du kan du anmäla störningar och skador som uppstår till följd av tunnelbanebygget.