Information om utbyggnaden av tunnelbanan

Utbyggnaden av tunnelbanan under Brf Porkala hörs och känns, men är inte farlig. 

Det byggs två spårtunnlar under Akalla. Trots att arbetet med tunnelbanan pågår långt ned i berget hörs och känns det i hus ovanför i närområdet.

När borrningar utförs under jord uppstår vibrationer som sprids upp genom berget och in i hus ovanför. Det kallas stomljud och kan uppfattas som ett dovt, vibrerande och monotont ljud. Borrning kan ske flera timmar under en dag. En sprängning varar under kortare tid, 6–7 sekunder, och kan höras på längre avstånd. Det hörs som en dov knall följt av buller och vibrationer.

Sprängningar kan ske helgfria vardagar 07:00–22:00. Om du vill få ett sms 30 minuter före sprängning kan du anmäla dig här.

Hur Region Stockholms arbeten påverkar närområdet kan du läsa mer om här.

Du kan se en karta över tunnelbygget och hur långt arbetet kommit här.