I föreningens miljörum får du inte lämna miljöfarligt avfall. t.ex. färgburkar, nagellack, kemikalier, glödlampor, fett och sprayburkar.

Dessa miljöfarliga avfall kan lämnas till Stockholm Vatten och Avfalls mobila miljöstationer som stannar vid Mariehamnsgatan, bakom ICA. Enligt gällande turlista (2021-01-21) är den mobila miljöstationen tillgänglig följande tider under år 2021:

Torsdag 28 januari, 20:05–20:35
Lördag 13 mars, 12:00–13:00
Onsdag 21 april, 18:00–18:20
Lördag 15 maj, 12:00–13:00
Tisdag 24 augusti, 20:05–20:35
Lördag 18 september, 12:00–13:00
Onsdag 3 november, 18:00–18:20
Lördag 13 november, 12:00–13:00

Aktuell information och turlista för Västerort 2021 hittar du här: www.stockholmvattenochavfall.se/mobila.