Efterfrågan på cykelparkeringar i cykelrummen är hög, samtidigt står där cyklar och andra föremål som inte används. Därför gör vi nu en rensning av cykelrummen.

I juli markerades samtliga cyklar i cykelrummen med ett snöre på styret. Ni medlemmar blev ombedda att ta bort snöret om ni använder er cykel och vill behålla er cykelparkering.

Nu har tre månader gått, och de cyklar som fortfarande är markerade med ett snöre den 9 november kommer att plockas bort. De cyklarna som plockas bort kommer att förvaras i 6 månader och därefter säljas/skänkas bort. Om din cykel blir bortplockad av misstag kan den, mot beskrivning, återfås inom dessa 6 månader. Maila då en beskrivning av din cykel till info@cykelatervinning.com. Ange även ditt telefonnummer samt att du bor i Brf Porkala.

Om du har blivit tilldelad en cykelparkering som du inte använder ber vi dig meddela föreningskontoret.

Med vänlig hälsning,
Föreningskontoret