Föreningen har just nu ett övergående problem med det system som styr vilka tider utebelysningen ska vara tänd. Styrsystemet håller på att bytas ut, och under tiden kommer belysningen att skötas manuellt. Det innebär att det kommer att vara tänt oftare än vanligt. Att föreningen valt den lösningen är också en kostnadsfråga: det kostar mindre att låta det lysa dygnet runt än att teknikförvaltaren tänder och släcker samtliga ljuskällor varje dygn.