Motioner inför 2023 års föreningsstämma skall vara inlämnade senast 31 mars 2023.

Motionsblankett finns att hämta på föreningskontoret eller laddas ner från föreningens hemsida: https://porkala.se/foreningsstamma/ , följ instruktionerna för hur du laddar ner motionsmallen, skriv ut och signera motionen.

Posta eller lämna in motionen till föreningskontoret, i original med underskrift. Om du väljer att lämna motionen till föreningskontoret, observera att brevlådan till föreningskontoret sitter på vänster sida av dörren.

Med Vänlig Hälsning,

Brf Porkalas styrelse