Vid ordinarie föreningsstämma den 29/6 2022 och extrastämman den 31/8 2022 röstade ni medlemmar för att godkänna nya stadgar som föreslagits av styrelsen. Stadgarna skickades sedan till Bolagsverket för granskning och registrering. Bolagsverket har nu godkänt och registrerat de nya stadgarna, vilket innebär att de gäller sedan 22 september 2022.

Stadgarna är en bostadsrättsförenings grundläggande regler, och det är därför av största vikt att du som föreningsmedlem har tagit del av dem och förstår dess innehåll. Du hittar de nya, gällande stadgarna här: porkala.se/stadgar