Samtliga cyklar i föreningens utemiljö har markerats med en orange tagg med texten “ÄGER DU DENNA CYKEL? TA BORT TAGGEN”. Om du använder din cykel och vill behålla den måste du ta bort taggen.

De cyklar som fortfarande är markerade med en tagg den 29 mars kommer att plockas bort. De cyklarna som plockas bort kommer att förvaras i 6 månader och därefter säljas/skänkas bort. Om din cykel blir bortplockad av misstag kan den, mot beskrivning, återfås inom dessa 6 månader. Maila en beskrivning av din cykel till info@cykelatervinning.com. Ange även ditt telefonnummer, samt att du är boende i Brf Porkala.

Om du vill ha en plats för din cykel i föreningens cykelrum så kan du kontakt föreningskontoret. Plats i cykelrummen fördelas i mån av plats.

Med Vänlig Hälsning,

Föreningskontoret