Brf Porkala har nu ett eget bankgiro som avgifterna framöver ska betalas till, och det kommer att framgå på nästa avgiftsavi. Simpleko är vår ekonomiska förvaltare, som hanterar avgiftsaviseringen. Tidigare har avgifterna betalats till Simplekos bankgirokonto, men nu byts det alltså till föreningens egna konto. Avgiftsavier kan komma via den digitala brevlådan Kivra. Om du har den tjänsten står Simpleko som avsändare. Vill du inte ha avin via Kivra loggar du in och tar bort Simpleko som avsändare. Du som idag inte tar emot avier digitalt kommer att få dem som vanligt med posten.