Enligt Brf Porkalas nya stadgar, som trädde i kraft efter årets två stämmor, kommer föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning av lägenheter. Avgiften är en andel av det aktuella prisbasbeloppet, som år 2022 är 49 300 kr. För att se beloppen för 2023 och framöver kan du klicka på länken nedan:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/

Här ser du se hur stor avgift föreningen kommer att ta ut beroende på hur många månader du hyr ut din lägenhet:

  • 1–3 månader: 2,5 % av prisbasbeloppet
  • 4–6 månader: 5 % av prisbasbeloppet
  • 7–9 månader: 7,5 % av prisbasbeloppet
  • 10–12 månader: 10 % av prisbasbeloppet

Observera att all andrahandsuthyrning kräver tillstånd av styrelsen.