TV-kanaler

Har dina TV-kanaler slutat fungera från den 8 september? Då är din TV inte förberedd för digitalt utbud. Enligt Com Hem går de flesta TV-apparater som är tillverkade från ca 2008 och framåt att ställa in för digital mottagning. Har du en äldre TV kan du behöva byta ut...

Kalla element

Många i föreningen upplever att elementen (radiatorerna) är kalla i början av hösten. Det beror på att uppvärmningen automatiskt startar först när utetemperaturen sjunker under ett visst antal grader. Under vår och höst, då temperaturen är högre på dagen och lägre på...